Radicale onzekerheid

In vervolg op een bijdrage over de omgang met onzekerheid in de bundel “Waartoe zijn Pensioenfondsen op Aarde” een nadere beschouwing over hoe om te gaan met onzekerheid wanneer de onzekerheid als radicaal wordt ervaren.

https://www.pggm.nl/blogs/radicale-onzekerheid-vraagt-een-brede-blik/