Onderling vertrouwen

Vertrouwen is een mooi woord en iedereen weet wat ermee wordt bedoeld. Probeer er in woorden betekenis aan te geven en dan blijkt dat niet zo eenvoudig.

Vertrouwen kan niet getraind worden, het kan niet worden overgedragen en het is er of het is er niet. We kunnen er hoogstens aan werken maar wat dat werken is laat zich niet vatten in strakke instructies die tot onderling vertrouwen leiden.

Het ontstaan van vertrouwen begint bij een onderling begrip, een gemeenschappelijkheid waarop terug gevallen kan worden. Vertrouwen geeft het gevoel niet verrast te worden; het geeft een zekere voorspelbaarheid.

Tegenover vertrouwen staat argwaan en dat betekent achter de woorden die gesproken worden een andere betekenis zoeken. Is er een vertrouwensbasis dan gebeurt dat niet en is er ruimte voor echte samenwerking en succes. Daarom is samenwerken zonder vertrouwen lastig; het beste uit mensen komt dan niet boven.

Echte samenwerking en succes dat samen wordt bereikt verbindt mensen. Een verbinding die als harmonie kan worden ervaren.