Luisteren

We luisteren om te begrijpen wat de ander tot uitdrukking wil brengen.

De betekenis die we geven aan wat we horen wordt bepaald door de ervaringen en kennis die we hebben opgedaan in ons leven. Dat wordt duidelijk wanneer we al reizend in een andere cultuur terecht komen. Sommige dingen die gezegd worden begrijpen we niet of vinden we vreemd. Luisteren we met de kennis van de cultuur dan herkennen we de boodschap in ieder geval beter.

Moeilijker wordt het wanneer we dezelfde taal spreken en vanuit een min of meer gelijke achtergrond met elkaar in gesprek zijn. Dan nemen we vaak te snel aan dat we dezelfde betekenis geven aan wat ter tafel wordt gebracht.

We hebben een vorm van vrijheid nodig om goed te kunnen luisteren.

Vrij zijn tijdens het luisteren betekent vrij zijn van eigen vooroordelen of verwachtingen. Proberen zo objectief mogelijk te luisteren dus met zo min mogelijk oordelen. Dan ontdekken we dingen en krijgen we nieuwe inzichten die ons helpen een beter begrip te krijgen van wat het onderwerp van het gesprek is.

Meer lezen over luisteren

Wil je oefenen met luisteren ga dan naar ‘oefening in beter luisteren’