Governance; besluitvorming in een BV

Besluitvorming kan niet zonder een goede voorbereiding in de vorm van een toelichting op de overwegingen die aan een voorgestelde besluit ten grondslag ligt. Een toelichting die zicht geeft op de doelstellingen, de financiële en/of organisatorische implicaties en de plaats van het besluit in de strategie. Die voorbereiding wordt in dat geval ook een onlosmakelijk onderdeel uit van “het uitvoering geven” aan de gemaakte afspraken.

Over de mate van betrokkenheid van aandeelhouders bij de onderneming worden afspraken gemaakt die worden vastgelegd in de statuten, aandeelhoudersovereenkomst en ook wel in regelementen.

Specifieke onderwerpen die met name betrekking hebben op het vaststellen van de strategie, budgetten, investeringen, desinvesteringen en het aangaan van grote financiële verplichtingen zijn onderwerp van toestemming door aandeelhouders of raad van commissarissen.

Implementatie van die afspraken betekent dat de vergaderingen waarin de onderwerpen worden besproken geagendeerd worden, uitnodigingen tijdig worden verzonden en de besluitvorming schriftelijk wordt vastgelegd.

Dat geldt ook voor besluitvorming die de belangen van de aandeelhouders direct raken (uitgifte aandelen, inkoop aandelen, vervreemding van aandelen).

Besluitvorming kan niet zonder een goede voorbereiding in de vorm van een toelichting op de overwegingen die aan het voorgestelde besluit ten grondslag ligt. Een toelichting die zicht geeft op de doelstellingen, de financiële en/of organisatorische implicaties en de plaats van het besluit in de strategie. Die voorbereiding maakt dan ook een onlosmakelijk onderdeel uit van “het uitvoering geven” aan de gemaakte afspraken.

zie ook: The Art of decision making