Een dilemma? Omarm het!

Waarom? Omdat het alternatief, er niets mee doen het dilemma niet oplost.

Dilemma’s zijn vervelend en confronterend. Een dilemma kan zeuren en geeft onrust want elk alternatief dat op tafel ligt heeft ongewenste gevolgen. Voeg daaraan toe dat de alternatieven elkaar uitsluiten en het wordt voelbaar hoe duivels het karakter van een dilemma is.

Dilemma’s zijn ook vervelend omdat er geen 100% rationele afweging mogelijk lijkt. Waarden en normen en ook principes komen in het spel en staan vaak tegenover praktische oplossingen. Dat roept emoties op. Emoties in een zakelijk omgeving. Dat is niet fijn gezeten aan een vergadertafel met koffie, thee en water op tafel.

Omarm het!

Een dilemma omarmen wat betekent dat? Dat betekent dat het bestaan van het dilemma wordt erkend. De omvang en de implicaties daarvan worden erkend en benoemd. Erkend en wordt benoemd dat er geen 100% rationele besluitvorming mogelijk is. Dat geeft ruimte om er mee aan de slag te gaan.

Hoe dan? Door de alternatieven duidelijk/eenduidig te formuleren. De waarden en normen die in het spel komen te benoemen en de alternatieven te voorzien van argumenten pro en con. Argumenten van praktische aard, de rationele overwegingen tegen over de emotionele overwegingen. In openheid en in rust omdat dat de zekerheid geeft dat er alles aan is gedaan het besluit evenwichtig en weloverwogen te nemen. Meer is er niet te halen; minder wel. Namelijk een besluit dat dat niet uitlegbaar en communiceerbaar is.

Zie ook de the art of decision making