Governance

Vanuit de maatschappij wordt de vraag naar het afleggen van rekening en verantwoording steeds groter. Achter de term maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat een wereld aan onderwerpen schuil: milieu, voedselveiligheid, sociaal verantwoord ondernemen (kinderarbeid, uitbuiting), transparantie, ethiek etc etc.. Daar ontkomen organisaties groot of klein niet aan.

Tel daarbij op dat organisaties kwetsbaarder zijn geworden door de snelheid waarmee opinies via Social Media worden gevormd en het is duidelijk waarom Governance zo in de belangstelling staat.

Uitgangspunt bij (corperate) governance is vast te stellen of organisaties juiste strategische keuzes maken en goed geleid worden. Dat betekent dat een belangrijk deel van de aandacht bij governance vraagstukken uit gaat naar de zeggenschap en verantwoordelijkheden in organisaties. Hoe besluiten tot stand komen en deze worden geïmplementeerd ligt in het verlengde daarvan.

Voor alle organisaties waarin de belangen van verschillende stakeholders bij elkaar komen, ongeacht of de organisatie een winst doelmerk heeft, speelt de vraag waar de zeggenschap en de controle ligt en hoe de checks and balances zijn georganiseerd.

Organisaties zijn in beweging, passen zich aan hun omgeving aan en maken strategische keuzes. Dat vraagt ook om een bezinning op de check and balances.

Zie ook:
Corperate Governance in MKB
Besluitvorming in een BV
Voor de samenhang tussen vertrouwen en regels: Regels een ballast of een blessing in disguise