Coen van Dedem als coach

Accent in coaching:
Reflectie bieden op het ontwikkelen en ontdekken van de talenten en de drijfveren; hoe die te gebruiken en verder te ontwikkelen in tijden van verandering.

Hoe
Het vertrouwen geven in de acceptatie van de veranderingen en het omarmen van het ongemakkelijke.

Ondersteuning bieden bij het zicht krijgen waar de eigen kracht ligt, die kracht ervaren en hoe in te zetten; het pijnlijke soms niet passende achter laten en de moed opbrengen de veranderingen als positief te ervaren.

Een methode is de rode draad te vinden in het cv:
per functie nagaan wat er is geleerd en welke inzichten over het eigen functioneren zijn verkregen (professioneel en in persoonlijke ontwikkeling); aangeven wat de overwegingen waren bij veranderingen van baan en/of functie en wat daarbij is ervaren (wat gaf kracht/energie wat de teleurstelling).

Voor: (mid) career switches en jongeren bij de eerste oriëntatie op de arbeidsmarkt;.

Daarnaast:
Consultant op het gebied van beleidsvoorbereiding (als adviseur of projectleider); evaluatie van besturen en directies, vertrouwensman/klankbord van management van ondernemingen in de groei.

Ervaring:

Management:
De Pensioenfondsenmarkt: accountmanager, leiding pensioenfonds-administraties, commerciële verantwoordelijkheid pensioenfondsenmarkt.
Beleggen; Asset Liability Management, fundamentele en kwantitatieve beleggingsresearch, ontwikkelen beleggingsstrategie, lid MT Fortis Investments.
Internet: ontwikkelen business modellen voor Financiële dienstverlening.
Film Distributie bedrijf, structurering van commerciële processen.

Private Equity: general counsel; strategie, juridische ondersteuning deelnemingen.

Werkgroep Integriteit Pensioenfondsen; secretaris en medeauteur rapport “Kijken in de Spiegel”.

Vader van drie kinderen.