Besluitvorming en Integriteit

Besluitvorming als kunst en de kunst van integere besluitvorming.

Klinkt wat cryptisch en toch…. het ligt binnen handbereik. Zeker daar waar een besluit genomen moet worden door een divers gezelschap en de belangen van ‘stakeholders at stage’ zijn.

Dan is het de kunst de kracht van de diversiteit te gebruiken. Te gebruiken het te nemen besluit vanuit verschillende invalshoeken te belichten. Te gebruiken om de oordeelsvorming en argumenten voor het besluit door verbreding te verdiepen.

Dat vraagt wel om voorbereiding; informatie verzamelen die nodig is, oordeelsvorming en dan pas beslissen. Oordeelsvorming wint aan kracht als dat wordt gedaan op basis van twee of drie scenario’s. Dan geven de onderlinge verschillen in de scenario’s ruimte voor een dialoog. De vraag beperkt zich niet of het voorliggende besluit goed of niet goed is. Beslissers gaan samen aan de slag in een open dialoog en dat creëert een gemeenschappelijkheid en een teamspirit om tot het beste besluit te komen.

Praktisch
Die scenario’s worden beoordeeld aan de hand van een aantal parameters. De mate waarin vertrouwen in de organisatie wordt versterkt of dat er een risico is vertrouwen kwijt te raken is daar zeker één van. Ook de waarden die de organisatie als integer kenmerken zijn een onderdeel van de parameters waaraan de scenario’s worden getoetst.

Op die manier krijgt integriteit een extra dimensie. Niet alleen krijgen vertrouwen en integriteit een plek in de besluitvorming maar ook de besluitvorming zelf wordt integer. Immers zuiver, onkreukbaar en heel en dat wordt wel gedefinieerd als integer.

Diversiteit ruimte geven in plaats van splijtend laten zijn is het motto. Zo inspireert besluitvorming de beslissers en ontstaat er ruimte voor creativiteit. Dat zie ik als een onderdeel van the Art of Decision making.

lees ook het interview over the art of decision making