One tier versus two tier board

Bij startende en kleine ondernemingen met externe aandeelhouders is er niet direct behoefte aan een geformaliseerde toezichtfunctie in de vorm van bijvoorbeeld een raad van commissarissen. Aandeelhouders zijn veelal nauw betrokken bij de onderneming en fungeren als klankbord, adviseur, coach en leggen contacten. Vindt er een verdere groei plaats en treden ... [Lees meer]

The art of decision making

Decision-making with all the uncertainties we are encountering does not make life easy. We are thriving for the best solution whilst realizing that we do not know what the best solution is. How to prepare for big decisions that make us feel uncomfortable and even a bit tensed? A thoughtful preparation is the answer. A preparation which is setting the ... [Lees meer]

Vertrouwen; een te managen risico

Kennis komen we altijd tekort en dan kunnen we niet anders dan vertrouwen op de kennis van anderen om een mening te vormen, een risico in te schatten of een (gezondheids) probleem op te lossen. We gaan dus op zoek naar geloofwaardige experts. Ontbreekt het ons aan kennis dan is dat een relatief eenvoudig proces. Naarmate we meer kennis vergaren op het ... [Lees meer]

De paradox van de controle

Vertrouwen De marktwerking als recept voor een beter en effectiever georganiseerde samenleving heeft uiteindelijk een einde gemaakt aan het vertrouwen in de financiële instituten als bewaarders van stabiliteit. In de drang het vertrouwen van de belastingbetaler die de rekening voor de ontsporingen van veel financiële instituten heeft betaald te ... [Lees meer]

Governance; besluitvorming in een BV

Besluitvorming kan niet zonder een goede voorbereiding in de vorm van een toelichting op de overwegingen die aan een voorgestelde besluit ten grondslag ligt. Een toelichting die zicht geeft op de doelstellingen, de financiële en/of organisatorische implicaties en de plaats van het besluit in de strategie. Die voorbereiding wordt in dat geval ook een ... [Lees meer]

Presentatie Actuarisdag 29 september 2015

Presentatie actuarisdag op 29 september 2015 over vertrouwen en de rol van integriteit onder meer als onderdeel van een breder risico management voor pensioenfondsen en financiële instellingen. U gebruikt een sterk verouderde browser. Om dit PDF document te kunnen bekijken raden wij u aan een nieuwe browser te gebruiken, bijvoorbeeld Chrome of Firefox. ... [Lees meer]

Vertrouwen geknakt door niet nagekomen beloftes; wat te doen?

Kop in het FD op 19 augustus 2015 “Pensioenfondsen werken hard aan hun reputatie, maar zonder veel succes”. Toezeggingen Ooit stonden pensioenfondsen borg voor inkomenszekerheid na pensionering inclusief een compensatie voor koopkrachtverlies. Dat kon zo was de veronderstelling door de verplichte deelname aan de pensioenregeling, door alle financiële ... [Lees meer]

Vertrouwen; sociaal en economisch een sleutelbegrip

Vertrouwen geeft binding tussen mensen; vertrouwen geeft rust omdat het ons behoedt voor verrassingen. Vertrouwen is de basis voor samenwerking; vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Gebrek aan vertrouwen is ontwrichtend. Vertrouwen anno 2015. Meer en meer handelingen met klanten worden via Internet afgewikkeld. Bankrelaties krijgen voor 90% vorm ... [Lees meer]

Kijken in de spiegel: rapport van de Werkgroep Integriteit Pensioenfondsen

Pensioenfondsen worden voor het eerst in hun geschiedenis geconfronteerd met een snel afnemend vertrouwen van deelnemers in hun pensioenfonds. Dit rapport van de werkgroep van de Nederlandse tak van Transparancy International probeert een bijdrage te leveren aan het dichten van de vertrouwenskloof tussen deelnemers en pensioenfondsbesturen. Daarvoor zijn ... [Lees meer]

Governance, vertrouwen & integriteit

... [Lees meer]

Governance

... [Lees meer]

Vertrouwen

... [Lees meer]

Integriteit

... [Lees meer]