Aanbod

DEDEM adviseert bij de inrichting van de governance structuur en evaluatie van intern toezicht (procesbegeleiding en begeleiding van de implementatie van verbeterpunten).

Adviseert en ondersteunt bij strategische vraagstukken en de implementatie van de strategie.

Actief in de Pensioenfondsenmarkt en ondernemingen in de fase van early growth.

Coaching van individuen en teams. lees: Coen van Dedem als coach

Een terugkerende thema bij de advisering is vertrouwen. Hieronder een aantal voorbeelden hoe dat begrip inhoud kan krijgen.

Governance:
De inrichting van de organisatie met de vastlegging van de verantwoordelijkheden, bevoegdheden, het intern toezicht (check and balances) en de procedures vormt de basis voor samenwerking in organisaties.

Die inrichting geeft duidelijkheid over de rollen en verwachtingen en de basis/voorwaarde voor onderling vertrouwen. Onderling vertrouwen in de samenwerking is noodzakelijk om het door de klant/afnemer gestelde vertrouwen te kunnen waarmaken.

Integriteit vormt een bouwsteen van vertrouwen en bepaalt de heelheid en zuiverheid waarmee de in de organisatie werkende mensen werken.

zie ook: Het door de klant gestelde vertrouwen centraal

Voorbeeld van ondersteuning bij (strategische) besluitvorming

Besluitvorming op basis van scenario’s met verschillende alternatieve besluiten. Deze wijze van besluitvorming geeft ruimte voor een collectieve gedachtevorming door een inhoudelijke discussie waarbij alternatieven tegen over elkaar worden gezet en besproken.

Voordelen:
Kwaliteit van de besluitvorming verbetert doordat de gedachte uitwisseling plaats vindt op basis van alternatieven. Mensen worden niet gedwongen stelling te nemen in voor of tegen een voorliggende besluit maar kunnen samen zoeken naar de beste oplossing. Die gezamenlijke ‘missie’ faciliteert het onderlinge vertrouwen. Bijkomend voordeel is dat het de documentatie van het besluit vergemakkelijkt en een basis creëert voor de communicatie en daarmee de uitvoering van het besluit.

zie ook “The art of decision making

Wat is de rol van vertrouwen in uw organisatie
Ten behoeve van organisaties; profit en non-profit
Vertrouwen is verbindend en verlies van vertrouwen een risico; wat is de plaats van vertrouwen in uw organisatie?

Ondersteuning bij het in kaart brengen van de rol van vertrouwen in relatie tot klanten/afnemers/deelnemers, de risico’s van het verlies van vertrouwen en hoe de risico’s te managen.

Lees ook:
Vertrouwen een te managen risico
Governance praktisch
Governance bij Pensioenfondsen; het Verantwoordingsorgaan

Coaching

Het door de klant gestelde vertrouwen centraal

contact: coen@vandedem.nl
telefoonnummer: 06 31 69 1735